Odstoupení od kupní smlouvy

 

 Odstoupení od kupní smlouvy

 

 

Moje jméno a příjmení…………………………………………

Moje adresa…………………………………………………………

Můj telefon a e-mail …………………………………………..

 

Jméno a příjmení podnikatele (či název společnosti)………………………………………….

IČ podnikatele………………………………………………………

Adresa podnikatele ……………………………………………... 

 

Místo a datum:………………………….

 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

 

Vážení, dne ………… jsem prostřednictvím vašeho e-shopu www.kamtex.cz s vámi uzavřel/a kupní smlouvu pod číslem (sem napište číslo objednávky) jejímž předmětem bylo (sem napište o který produkt se jedná). Tento produkt jsem převzal/a dne (sem napište datum). Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu (telefonu), tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl/a jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.  Daný produkt vám zasílám zpět doporučeně v samostatné zásilce, zároveň vás žádám o poukázání kupní ceny* ve výši (sem kupní cenu) Kč ve prospěch mého bankovního účtu č.(sem číslo vašeho účtu) nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení zásilky na adresu sídla vaší firmy..

 * kupní cenou se rozumí hodnota zboží + nejlevnější způsob dopravy (59 Kč), která ale neplatí pro dopravu ZDARMA.

S pozdravem

 

.............................................. (vlastnoruční podpis)

 

Přílohy:  Kopie kupního dokladu